09:00 – 10:00
Prezence účastníků

Pozn.: Prezence bude otevřena již v pondělí 29. 10. od 12:00 do 18:00.

10:00 – 10:20
Sdílejme na BA 2018: slavnostní zahájení

Hana Landová, předsedkyně VV AKVŠ (ČZU) + Ing. Petr Beneš, kvestor ZČU

Naše letošní společná konference začíná. Přejeme mnoho zajímavých setkání a inspirace!

 

PDF

10:20 – 10:35
Představení Univerzitní knihovny ZČU

Miloslava Faitová (ZČU)

Letošní hostitelé představují svou knihovnu.

 

PDF

10:35 – 10:55
Aktuální trendy v oblasti knihovních systémů a online katalogů

Michal Denár (Opensource.knihovna.cz + MK Č. Třebová)

Za poslední dvě dekády se od základu změnila distribuce a prezentace informací. V roce 1997 měl mobilní telefon málokdo. Dnes zařízení, které ho nahradilo, má výkon vyšší než tehdejší počítače. I knihovní systémy a katalogy se mění. Méně dynamicky, ale z nutnosti vyhovět změněným potřebám uživatelů. Z robustních monolitických jednoúčelových desktopových aplikací k modulárně propojeným systémům v cloudech, přístupným přes prohlížeč. Od omezujících licencí ke sdílení nákladů a kooperativnímu vývoji kódu.

 

PDF

10:55 – 11:15
Jak jsme přežili evoluční vývoj knihovny FSS aneb nábytková výzva a knihovník

Jan Kříž (MU)

Že je práce v knihovně rozmanitá, už dávno víme. Ale až jak moc rozmanitá dokáže být – to nám ukázala až nábytková výzva. Knihovník – práce všeho druhu a další zkušenosti…  

 

PDF

11:15 – 11:40
Knihovna pohledem vedení vysoké školy

Jana Vohralíková (ČZU)

Jak se na knihovnu dívá vedení univerzity? Jak by mohla probíhat komunikace mezi vedením univerzity a vedením knihovny? Několik myšlenek k tomuto tématu přednese kvestorka ČZU v Praze.

 

 

11:40 – 12:00
Sponzorská prezentace: Albertina icome Praha
 

PDF

12:00 – 13:30
Přestávka na oběd
13:30 – 13:50
Sponzorská prezentace: EBSCO
PDF

PDF

13:50 – 14:00
Inspirace ze zahraničních cest

Představení cest podpořených z FPZC AKVŠ a pozvánka na posterovou sekci.

 

PDF

14:00 – 16:00
Workshopy:
1. Knihovny a (nejen) knihovní systémy: co je důležité?

Moderuje: Michal Denár (Opensource.knihovna.cz + MK Č. Třebová)

Cílem workshopu je představit a prakticky vyzkoušet metody procesního auditu. Účastníci se seznámí s praktickými aspekty výběru knihovního systému a zkušenostmi z migrací na knihovní systém Koha.

Určení: Systémoví knihovníci, IT pracovníci, zájemci o problematiku knihovních systémů.

2. Nový interiér knihovny: proces, inspirace, realita

Moderuje: Tomáš Štefek (KISK FF MU)

Co obnáší plánování inovací v knihovně? A kde naráží naše představy na realitu? Workshop vás zkusí provést úskalími procesu proměn knihovny.

Určení: Všichni zájemci o problematiku interiéru knihovny.

3. Obraz knihovny v rámci vysoké školy: dobrá praxe v komunikaci, sdílení zkušeností

Moderuje: Hana Landová (ČZU) a Jan Mach (VŠE)

Sdílení dobré praxe v oblasti komunikace v rámci univerzity. Jaké jsou možnosti budování dobrého obrazu knihovny směrem k dalším součástem univerzity? Vybrané tipy a způsoby, které se osvědčily jinde. Tak proč ne i u vás? V rámci workshopu se budeme věnovat následujícím tématům:  

  • Osvědčené tipy na efektivní komunikaci s vedením univerzity.  
  • Spolupráce knihovny a dalších celouniverzitních / celofakultních pracovišť.  
  • Navazování kontaktů s vedením fakult / kateder a jednotlivými pedagogy.  
  • Spolupráce knihovny se studentskými organizacemi.
  • Knihovna v univerzitních médiích.  

Workshop bude postaven na diskusích ve skupinách nad jednotlivými tématy, sdílením dobré praxe, výměně zkušeností.  

Určení: Vedoucí pracovníci (vedoucí/ředitelé knihoven, vedoucí oddělení), PR pracovníci a všichni, jimž leží image knihovny na srdci a mají chuť se podílet na jeho vylepšování.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03PDF

 

16:00 – 16:30
Přestávka na kávu + posterová sekce
16:30 – 17:10
Workshopy: sdílení zážitků

Potkáme se a sdělíme si zážitky a hlavní výstupy z jednotlivých workshopů.

17:10 – 17:25
Firemní prezentace: ExLibris
 

PDF

18:15 – 19:00
Exkurze: Univerzitní knihovna ZČU
19:00 – 22:00
Společenský večer
08:30 – 09:00
Prezence účastníků
09:00 – 09:20
Děti v univerzitní knihovně: jde to dohromady?

Miloslava Faitová (ZČU), Vladimíra Perlová (MENDELU)

Na studenty jsme v našich knihovnách zvyklí – ale co malé děti? Příspěvek představí zkušenosti z pořádání Noci s Andersenem a také spolupráce s univerzitní dětskou skupinou.

PDF

PDF

09:20 – 09:50
Studenti, ověřování informací: nové možnosti ve výuce

Kateřina Křivánková, předsedkyně Zvol si info

Fake news, dezinformační weby, mediální gramotnost: to jsou témata, která hýbou naší společností a pozornost se jim začíná věnovat i v oblasti vzdělávání. Projekt Zvol si info již dva roky jezdí po středních školách a školí mediální gramotnost, tedy jak se nenechat napálit na všechny nesmysly, které se po internetu šíří. Nikomu neříkáme, co si má myslet, ani neříkáme, které zprávy/média jsou správné a které ne. Věříme, že každý má svou vlastní hlavu a pomocí Surfařova průvodce po Internetu poskytujeme návod, jak s informacemi pracovat. Přednášky máme stručné, interaktivní a srozumitelné. Za dobu naší existence jsme objeli zhruba 140 škol po České a Slovenské republice, oslovili okolo 6 000 studentů, vyhráli Gratias Tibi cenu a vydali tu Nejlepší knihu o Fake news.

 

PDF

09:50 – 10:10
Portál Knihovny.cz

Petr Žabička (MZK)

Portál Knihovny.cz oslaví v říjnu dva roky od svého spuštění a během této doby se to portálu nezapojila žádná vysokoškolská knihovna. V současnosti jsou už některé z nich v procesu připojování a je snahou tvůrců portálu, aby jich bylo v budoucnu co nejvíce. Příspěvek představí nejen funkce portálu, ale také jeho výhody pro uživatele vysokoškolských knihoven. Jedná se zejména o možnost nabídnout studentům propojení účtů s ostatními knihovnami (krajskými i městskými), kdy se mohou dostat k informacím o dostupnosti zdrojů v jednom městě z jednoho místa. Zajímavá je i nabídka vyhledávání v indexu zahraničních zdrojů, které mají k dispozici knihovny, zapojené do portálu nebo možnost propojení portálu s citačními manažery. Od příštího roku budou funkce portálu rozšířeny o možnost přímého objednání meziknihovní výpůjční služby prostřednictvím platformy Získej. Knihovny také mohou využít bezplatného školení svých zaměstnanců pro práci s portálem a další podpory ze strany MZK.

 

PDF

10:10 – 10:25
Služba „Získej“

Anna Filínová (NTK)

Představení systému Získej coby celonárodní platformy pro meziknihovní výpůjční služby a využití této služby v portálu Knihovny.cz. Systém Získej umožní koncovému uživateli i knihovníkům využít MVS v jednoduchém webovém rozhraní na internetu a sledovat stav objednávky. Systém navíc umožní pracovníkům knihoven jednoduše a přehledně evidovat a zpracovat požadavky, nastavovat a spravovat profily knihoven, včetně cen za poskytované služby, jednoduše vytvářet podklady pro vyúčtování a zpracování statistik.

 

PDF

10:25 – 10:45
Sponzorská prezentace: Emerald
 

PDF

10:45 – 11:20
Přestávka na kávu + posterová sekce
11:20 – 11:35
Firemní prezentace: Clarivate Analytics
 

PDF

11:35 – 11:50
CzechELib: podzim 2018

Jiří Jirát, (VŠCHT/CzechELib)

Stav konsorcií na podzim 2018 (uzavřené smlouvy, největší problémy a způsob řešení), stav konsorcií sestavovaných pro r. 2019.

 

PDF

11:50 – 12:00
AKVŠ v roce 2021

Hana Landová (ČZU, předsedkyně VV AKVŠ)

AKVŠ se připravuje na další tříleté období: jakým směrem se bude ubírat, částečně určí nově připravovaný strategický plán. Představíme východiska, na kterých nový plán stavíme i další podněty, která nám pomáhají plán formovat.

 

PDF

12:00 – 12:15
Co se na BA 2018 odehrávalo mimo přednáškové sály?

Mgr. Kristýna Paulová (ČZU)

Seznamte se s výstupy aktivit, které probíhaly v průběhu konference, když jste zrovna neseděli na přednáškách.

 

PDF

12:15 – 12:30
Zakončení konference a pozvánka na BA 2019

Děkujeme vám za příjemné setkání v Plzni a těšíme se příští rok na BA 2019 v …

 

PDF

VIDEO

Program konference ke stažení