Bibliotheca academica 2018

Parkhotel Plzeň, 30. a 31. října 2018

 
Pořadatel:

Asociace knihoven vysokých škol ČR

Spolupořadatel:

Západočeská univerzita v Plzni

Spuštění registrace: 28. června 2018

Ukončení registrace: 30. září 2018

Parkhotel Plzeň
Albertina icome Praha
EBSCO