• Čtvrtek 7. září 2017
  • Knihovna Filozofické fakulty UK, nám. Jana Palacha 2, Praha, místnost č. 300
  • 10:00 – 15:30 hod.

Centra akademického psaní a VŠ knihovny

Na Semináři IVIG 2017 se seznámíte s fungováním tuzemských i zahraničních Academic Writting Centres. O své zkušenosti se podělí pracovníci těchto center, knihovníci, kteří s nimi spolupracují i absolventi kurzů. Svou účast již přislíbili: Malin Utter (University of Boras), Laura Haug (Jihočeská univerzita, Writing Clinic), Deborah Nováková (CERGE-EI, Academic Skills Center), Pavlína Mazáčová (Masarykova univerzita, KISK), Hana Landová (Česká zemědělská univerzita), Iva Adlerová (ČVUT) a Barbora Katolická (Západočeská univerzita). Část přednášek proběhne v angličtině a nebudou překládány.

Asociace knihoven vysokých škol ČR ve spolupráci s Knihovnou Filozofické fakulty UK

Kontakty

Ing. Lenka Bělohoubková (předsedkyně Komise IVIG), e-mail: lenka.belohoubkova@vse.cz

09:30 – 10:00 Prezence účastníků
10:00 – 10:15 Zahájení semináře, Lenka Bělohoubková (VŠE)
10:15 – 11:00 The library + the language lab, a true story, Malin Utter (University of Boras, Švédsko)

Is it possible to integrate the language lab in the library at the university? Yes, at the university of Borås we works in this way and it is positive for both organisations. It is natural for students to seek support both in the language lab and in the library during their writing process.

PDF
11:00 – 11:20 The Writing Clinic at the Faculty of Science of the University of South Bohemia: a case study, Laura Haug (JČU)

This presentation will describe the conception, design and implementation of a writing centre at the Faculty of Science of the University of South Bohemia.

PDF
11:20 – 11:40 Academic writing skills for today’s competitive professional environments, Deborah Nováková (UK, CERGE-EI)

CERGE-EI’s Academic Skills Center helps to build our student’s writing and speaking skills to a professional level. Our courses are specifically designed for speakers of Slavic languages who must communicate in English. We blend a range of approaches including lecture, discussion, self-study, and process writing. Learning is supported by a Moodle platform and use of turnitin as a teaching tool.  Our cooperation with the CERGE-EI Jan Kmenta Library staff will be discussed.

PDF
11:40 – 12:00 Platformy rozvoje akademických kompetencí na Masarykově univerzitě, Pavlína Mazáčová (MU, KISK)

Příspěvek zmapuje současný stav rozvoje akademických kompetencí studentů a akademiků na Masarykově univerzitě. Zaměří se především na podporu akademického psaní, a to jak na platformě prezenčních, tak e-learningových edukačních programů.

PDF
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 13:20 Akademické psaní na ČZU: jak zkoušíme začít?, Hana Landová (ČZU)

Příspěvek představí první kroky v oblasti rozvoje kurzů akademického psaní (v ČJ i AJ) na České zemědělské univerzitě v Praze, včetně spolupráce s jednotlivými součástmi a vedením univerzity.

PDF
13:20 – 13:40 Vědecké publikování v praxi, Iva Adlerová (ČVUT)

Přímá zkušenost v pozici výzkumníka, píšícího autora nebo recenzenta, doplněná informacemi a zkušenostmi ze zákulisí vydavatelské praxe představuje pro budoucí úspěšné vědce efektivní podporu v každém kroku informačního a publikačního cyklu. Ústřední knihovna ČVUT ji úspěšně poskytuje ve spolupráci s redakcí univerzitního recenzovaného časopisu, která je její součástí.

PDF
13:40 – 13:55 Academic Writing na ZČU, Barbora Katolická (ZČU)

Příspěvek bude zaměřen na spolupráci Univerzitní knihovny ZČU s Centrem akademického psaní AV ČR při realizaci semináře pro doktorandy. Následně zazní zkušenosti prvních účastníků blended-learning kurzu Academic Writing

PDF
14:00 – 14:15 Jak to vidí druhá strana, Agáta Marková (VŠE)

Příspěvek se pokusí nabídnout zpětnou účastníka Academic Writing kurzu, kriticky tento kurz zhodnotit, vyzdvihnout pozitiva a navrhnout případná doporučení.

PDF
14:15 – 14:35 Přestávka na kávu
14:35 – 15:35 Panelová diskuze, moderuje Hana Landová

V rámci panelové diskuze se budeme věnovat potenciálu spolupráce VŠ knihovny s centry akademického/odborného psaní, či dalšími součástmi univerzity s obdobným zaměřením. Diskutující se zaměří na genezi této spolupráce, způsoby jejího posílení a dalšího rozvoje. Vycházet budeme z konkrétních příkladů a zkušeností.

15:35 – 15:50 Zakončení
Program ke stažení

Upozornění: Max. počet účastníků: 90. Pro členy AKVŠ je účast bezplatná. Poplatek pro účastníky z institucí mimo AKVŠ ve výši 100 Kč bude vybírán u prezence.

 Registrační formulář
Seznam účastníků
 Jméno Příjmení Instituce
LenkaBělohoubkováVysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)
MartaZizienováTechnická univerzita v Liberci (TUL)
GabrielaChromcováSlezská univerzita v Opavě (SLU)
JanEmmerVysoká škola finanční a správní, a.s.
AlexandraVančurováUniverzita Karlova (UK)
VáclavŠubrtaVysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)
PetraHoffmannováUniverzita Karlova (UK)
AndreaHájkováUniverzita Karlova (UK)
MichaelaMoryskováČeské vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
JanaOrlováNárodní technická knihovna
OlgaMartinováNárodní technická knihovna
ZdeňkaCivínováČeské vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
HelenaVorlováJihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU)
PetrMatičkaUniverzita Karlova (UK)
FilipStrychNárodní technická knihovna
LenkaNěmečkováČeské vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
HanaLandováČeská zemědělská univerzita v Praze (ČZU)
LucieKönigsmarkováUniverzita Jana Amose Komenského Praha (UJAK)
RomanaApplováUniverzita Palackého v Olomouci (UP)
RomanaKasperkevičováJanáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU)
PavlaMinaříkováNárodní technická knihovna
DarinaNovotnáUniverzita Pardubice (UPa)
LudmilaTicháČeské vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
BarboraKatolickáZápadočeská univerzita v Plzni (ZČU)
MichaelaMatouškováUniverzita Karlova (UK)
JanEmmerVysoká škola finanční a správní (VŠFS)
VlastaZatloukalováMendelova univerzita v Brně (MENDELU)
TomášPavelaUniverzita Karlova (UK)
JindraPlankováSlezská univerzita v Opavě (SLU)
IgorHlaváčMasarykova univerzita (MU)
ZuzanaKelnarováVysoké učení technické v Brně (VUT)
VeronikaKopečnáUniverzita Palackého v Olomouci (UP)
JiříMašekUniverzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)
DrahomíraDvořákováUniverzita Karlova (UK)
AlenaKřížováAkademie múzických umění v Praze (AMU)
LucieMěchurováAkademie múzických umění v Praze (AMU)
AdamBudinskýVysoké učení technické v Brně (VUT)
MartaZonkováMasarykova univerzita (MU)
KristýnaPaulováČeská zemědělská univerzita v Praze (ČZU)
VěraKubátováVysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)
 Jméno Příjmení Instituce
Aktuálně přihlášeno účastníků: 40.

Doprava na místo konání

Více viz informace Dopravního podniku hlavního města Prahy.

Výstup na stanici Staroměstská (linka metra A, či tramvaj/bus).