Kritické myšlení – tipy pro učící knihovníky

Čtvrtek 30. března 2017, od 10:00 do 14:00

dále bude možné navázat exkurzí do Ústřední knihovny Právnické fakulty Masarykovy univerzity


Ústřední knihovna Právnické fakulty MU
v Brně, Veveří 70, seminární místnost v suterénu budovy

Seminář pořádá Asociace knihoven vysokých škol ČR ve spolupráci s Kabinetem informačních studií a knihovnictví FF MU.

O své zkušenosti s výukou Kritického myšlení se s účastníky podělí PhDr. Vladimíra Neužilová (MU – Katedra pedagogiky), Mgr. Hana Janečková (VUT v Brně) a Mgr. Dagmar Chytková (MU – externě KISK).

Moderuje Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (MU – KISK).

Cílem semináře je to, aby účastníci získali praktické rady a tipy, jak tuto problematiku učit v rámci knihovních kurzů.

Po skončení semináře je pro zájemce z řad účastníků domluvena ještě cca hodinová exkurze do nově zrekonstruované Ústřední knihovny Právnické fakulty MU.

 

Kontakt

Ing. Lenka Bělohoubková, e-mail: lenka.belohoubkova@vse.cz, telefon: 224 095 532

09:30 – 10:00
Prezence účastníků
10:00 – 11:30
Cesty ke kritickému myšlení, Vladimíra Neužilová (MU)
 1. Co je kritické myšlení
 2. Standardy kritického myšlení – David Klooster, František Koukolík
 3. Konstruktivistické pojetí výuky EUR
 4. Metody kritického myšlení
  • 1. fáze výuky EVOKACE
  • 2. fáze výuky UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACE
  • 3. fáze výuky REFLEXE
 5. Závěrečné zhodnocení, reflexe

Anotace: První část proběhne jako přednáška. Vybídne nás k zamyšlení, co je kritické myšlení a jaké kroky k němu vedou.  Ve druhé části vyzkoušíme aplikaci, analýzu a zhodnocení metod na konkrétním odborném textu. Zaměříme se na vytváření otázek k problematice. Porozumíme tak procesu učení a poznávání.

PhDr. Vladimíra Neužilová pracuje jako asistentka na katedře pedagogiky. Vzdělávání a učení ji provází celý život. Nejdříve působila jako učitelka základní školy, učila převážně český jazyk, později předávala zkušenosti učitelům v oblasti čtenářské gramotnosti, aktivizujících výukových metod a metod kritického myšlení.  Její postoje ovlivnila osobnostně sociální výchova a dramatická výchova. Naučila se chápat žáka a studenta jako jedinečnou osobnost.  Nyní se věnuje studentům, budoucím učitelům, předává jim svoje celoživotní vědomosti, vede je k jejich pedagogické profesi.

PDF
11:30 – 12:00
Přestávka na oběd
12:00 – 13:00
Rozvoj kreativního myšlení – úvod do techniky, Dagmar Chytková (MU)

Anotace: Seminář představí možnosti, jak trénovat kreativní myšlení v běžném životě, při učení či v pracovním životě. Součástí semináře budou ukázky kreativních technik, které si prakticky vyzkoušíme.

Mgr. Dagmar Chytková se věnuje rozvoji kritického a kreativního myšlení a informační gramotnosti. Je autorkou knih o myšlenkových mapách a efektivním učení.

13:00 – 14:00
Představení semináře pro doktorandy na VUTHana Janečková (VUT)

Anotace: Ve svém příspěvku ukáže, jak vypadá seminář pro doktorandy zaměřený na hodnocení informací a kritické myšlení. Účastníci se ocitnou v roli studentů a prakticky si vyzkouší výukové aktivity.

Mgr. Hana Janečková je koordinátorkou informačního vzdělávání na VUT v Brně. Mj. má na starosti e-learningové kurzy informační gramotnosti v bakalářském a magisterském studiu a v posledních dvou letech se soustředí především na vzdělávání doktorandů.

PDF
14:00 – 15:00
Exkurze do nové Ústřední knihovny Právnické fakulty MU
Program ke stažení
Registrace byla ukončena.

UPOZORNĚNÍ: Počet účastníků je omezen na 25. Pro členy AKVŠ je účast bezplatná. Poplatek pro účastníky z institucí mimo AKVŠ ve výši 100 Kč bude vybírán u prezence.

V tuto chvíli přihlášeno: 23 účastníků

Registrace byla ukončena.

V tuto chvíli přihlášeno: 23 účastníků

Jméno
Příjmení
AKVŠ organizace
Nečlenská organizace
Hana
Janečková
Vysoké učení technické v Brně (VUT)
Vlasta
Zatloukalová
Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)
Ludmila
Plisková
Masarykova univerzita (MU)
Darina
Novotná
Univerzita Pardubice (UPa)
Silvie
Presová
Alexandra
Škyříková
Masarykova univerzita (MU)
Hana
Vochozková
Masarykova univerzita (MU)
Jana
Římanová
Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)
Kamila
Fabiánová
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)
Lukáš
Plch
Masarykova univerzita (MU)
Jiří
Kratochvíl
Masarykova univerzita (MU)
Pavlína
Mazáčová
Masarykova univerzita (MU)
Tereza
Simandlová
Univerzita Karlova (UK)
Gabriela
Chromcová
Slezská univerzita v Opavě (SLU)
Jan
Kříž
Masarykova univerzita (MU)
Eva
Lesenková
Národní lékařská knihovna
Zuzana
Kelnarová
Ludmila
Tichá
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
Martina
Nedomová
Masarykova univerzita (MU)
Dana
Mazancová
Masarykova univerzita (MU)
Marie
Davidová
Vysoké učení technické v Brně (VUT)
Alexandra
Vančurová
Lenka
Bělohoubková
Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)