Čtvrtek 20. dubna, od 10:30 do 13:30

Vysoká škola ekonomická v Praze, Centrum informačních a knihovnických služeb, zasedací místnost Klub CIKS, nám. W. Churchilla 4, Praha

VŠE

Seminář pořádá Asociace knihoven vysokých škol ČR ve spolupráci s CIKS VŠE.

Cílem semináře je sdílení zkušeností a dobré praxe s akvizicí, zpracováním, zpřístupňováním, propagací a využíváním odborných e-knih na vysokých školách.

Kontakty

Ing. Jiří Jirát, Ph.D., e-mail: jiri.jirat@vscht.cz, telefon: 220 444 393

Ing. Barbora Katolická, e-mail: bar@uk.zcu.cz, telefon: 37763 7727

UPOZORNĚNÍ: Počet účastníků je omezen na 40.

Pro členy AKVŠ je účast bezplatná.

Poplatek pro účastníky z institucí mimo AKVŠ ve výši 100 Kč bude vybírán u prezence.

V tuto chvíli přihlášeno: 40 účastníků

Registrace byla uzavřena.
V tuto chvíli přihlášeno: 40 účastníků

Registrace byla uzavřena.
Jméno
Příjmení
AKVŠ organizace
Nečlenská organizace
Zuzana
Statečná
Jarmila
Dvořáčková
Ostravská univerzita v Ostravě (OU)
Šárka
Kostecká
Ostravská univerzita v Ostravě (OU)
Jana
Pohludková
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)
Lucie
Kurzová
Univerzita Karlova (UK)
Aneta
Fiedlerová
Univerzita Karlova (UK)
David
Janulík
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)
Jana
Slámová
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU)
Petra
Cilová
Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ)
Marcela
Hladíková
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)
Martin
Hanák
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU)
Jiří
Pavlík
Univerzita Karlova (UK)
Andrea
Motáková
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)
Tomáš
Houdek
Univerzita Karlova (UK)
David
Horváth
Univerzita Karlova (UK)
Tereza
Simandlová
Univerzita Karlova (UK)
Renata
Adamovská
Masarykova univerzita (MU)
Věra
Krásová
Národní Technická Knihovna
Gabriela
Klepáčová
Vysoké učení technické v Brně (VUT)
Jana
Černínová
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)
Anna
Rýznarová
Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze (VŠUP)
Alexandra
Vančurová
Univerzita Karlova (UK)
Květa
Hartmanová
Univerzita Karlova (UK)
Olga
Pitašová
Univerzita Karlova (UK)
Alžběta
Čechová
Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)
Eva
Mertová
Marie
Davidová
Vysoké učení technické v Brně (VUT)
Naděžda
Haščáková
Technická univerzita v Liberci (TUL)
Daniela
Nová
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
Tereza
Šorejsová
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
Helena
Kováříková
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
Antonín
Pokorný
Univerzita Palackého v Olomouci (UP)
Dominik
Bláha
Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)
Lenka
Kulhavá
Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)
Jan
Emmer
Vysoká škola finanční a správní, a. s.
Ivana
Svěráková
Masarykova univerzita (MU)
Petr
Sejk
Masarykova univerzita (MU)
Václav
Ovčačík
Technická univerzita v Liberci (TUL)
Jitka
Dofková
Masarykova univerzita (MU)
Barbora
Katolická
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)