12:00 – 13:00 Prezence účastníků
moderuje Tereza Simandlová

13:00 – 13:15

Zahájení – úvodní slovo, Pavla Rygelová (VŠB-TUO)

13:15 – 14:00

Sustainable open access for scholarly journals in six years?
The Incubator Model and Lessons Learned at Utrecht University Library Open Access Journals, Jeroen Sondervan (Utrecht Univeristy Library)

14:00 – 14:45

Open Journal Systems: Zkušenosti z Masarykovy univerzity, Radek Gomola (MU)

14:45 – 15:30

Pod pokličkou Beallova seznamu, Vít Macháček (CERGE-IE)

15:30 – 16:00

Přestávka
moderuje Lenka Němečková

16:00 – 16:45

Open Access 2020 – A global initiative for the large-scale transformation of scholarly journals to open access, Kai Geschuhn (Max Planck Digital Library)
16:45 – 17:15 Řízení duševního vlastnictví v digitálním věku se zaměřením na otevřené časopisy, Jiří Marek (VUT)
17:15 – 18:00 Závěr 1. dne
08:30 – 09:00 Prezence účastníků
moderuje Lucie Melicharová

09:00 – 09:45

Publikační činnost zemí V4+ a jejich předpokládané náklady na open access, Jakub Szarzec (NTK)

09:45 – 10:30

APC nad zlato: analýza nákladů na gold OA vybraných VŠ, Tereza Simandlová (1. LF UK)

10:30 – 11:00

Offsetting – správná cesta k transformaci na gold?, Pavla Rygelová (VŠB-TUO), spoluautorka Tereza Simandlová (1. LF UK)

11:00 – 11:45

Novinky ve službách Knihovny UTB autorům, Ivan Masár (UTB)

11:45 – 12:15

Přestávka
moderuje Miroslava Pourová

12:15 – 13:00

Are the FAIR Data Principles Fair?, Jasmin K. Böhmer (TU Delft)

13:00 – 13:45

Alternativní metriky v českých repozitářích, Veronika Fojtíková (VŠB-TUO), Jan Skůpa (VUT), Lucie Melicharová (UPa)

13:45 – 14:30

DSpace zase po roce (ale tentokrát s Vlastíkem), Vlastimil Krejčíř (MU)

14:30 – 15:00

Závěr setkání
Program semináře ke stažení