Otevřené repozitáře 2017

Téma: Otevřené prostředí pro vědu a výzkum

Větší část semináře bude věnována modelu gold open access. Zejména první den je určen redakcím otevřených časopisů. Bude představena služba Open Access Journal univerzitní knihovny v Utrechtu, redakční systém OJS, analýza predátorů v databázi Scopus, model transformace na gold open access, jak ji prezentuje iniciativa OA2020, zaštítěná Max Planck Society. Dva příspěvky se budou zabývat analýzou výdajů za APC, tedy finančním dopadem transformace na gold pro české výzkumné organizace. V části věnované digitálním repozitářům zazní mimo jiné informace o novinkách v systému DSpace 7. Zahraniční příspěvek představí principy FAIR pro datové repozitáře.

Informace k organizaci

Zahraniční příspěvky budou prezentovány videokonferenčně v prostředí Adobe Connect, všechny přednášky budou streamovány, viz https://connect.cesnet.cz/or-2017/.

Doprava na místo konání

POZOR! ZMĚNA V DOPRAVĚ! České dráhy informují o výluce, vlaky budou přesměrovány na Dolní nádraží. Více informací na webu Českých drah. Doporučujeme využít pěší trasu z Dolního nádraží na zastávku tramvaje č. 12 Zvonařka.

Z Hlavního nádraží ČD tramvají č. 12 směr Technologický park, výstup na zastávce Klusáčkova. Jízdenka za 20,- Kč. Více viz informace Dopravního podniku města Brna.

Trasa ze zastávky Klusáčkova k místu konání, viz mapa.

Přímo u místa konání lze zajistit omezený počet parkovacích míst pro účastníky semináře. V případě zájmu kontaktujte v dostatečném předstihu Petru Sekalovou (sekalova@lib.vutbr.cz).

Ubytování

V rámci registrace není organizátory ubytování zajišťováno. Prosíme účastníky, aby si ubytování zajistili sami, viz mapa hotelů a restaurací v okolí místa konání.
Zájemci o ubytování v hotelu Continental za zvýhodněnou cenu pro VUT se mohou obrátit na Petru Sekalovou.

Večerní setkání

Večerní setkání proběhne v restauraci U Bílého beránka. Z místa konání vede do restaurace tato trasa.
Začátek setkání v 19:00.

Kontakt

Program: Mgr. Pavla Rygelová, e-mail: pavla.rygelova[at]vsb.cz, telefon: 596 995 171

Organizace: Petra Sekalová, e-mail: sekalova[at]lib.vutbr.cz, telefon: 541 145 139