Otevřené repozitáře 2017

6. a 7. června 2017, Archiv VUT v Brně, Klatovská 18a, 602 00 Brno

Téma: Otevřené prostředí pro vědu a výzkum
Pořadatel:

Asociace knihoven vysokých škol ČR

Spolupořadatel:

Ústřední knihovna VUT v Brně

Spuštění registrace: 3. 5. 2017

Ukončení registrace: při dosažení max. počtu 80 účastníků