09:00 – 10:00
Prezence účastníků
10:00 – 10:15
Zaostřeno na kvalitu aneb vítejte na BA2017

PhDr. Hana Landová, PhD., předsedkyně VV AKVŠ (ČZU)

Vítejte na BA 2017! Pohodlně se usaďte… začínáme.

PDF
10:15 – 10:25
Úvodní slovo zástupce hostující univerzity

prof.  RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor MENDELU

10:25 – 10:50
Kvalita ve veřejném sektoru: její pojetí a role

doc. Ing. Alois Fiala, CSc. (VUT)

Charakteristika přístupů k zajišťování kvality ve veřejném sektoru. Základní úkoly managementu kvality. Možnosti hodnocení výkonnosti systému managementu kvality ve veřejném sektoru.

PDF
10:50 – 11:15
Kvalita ve VŠ vzdělávání: ve vazbě na institucionální akreditace

Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. (AAUNI)

Základní informace k problematice institucionálních akreditací s důrazem na problematiku hodnocení kvality. Kde v celém systému stojí univerzitní knihovna?

PDF
11:15 – 11:40
Kritéria kvality: zkušenosti z VŠ knihoven

Ing. Eva Dibuszová, Ph.D. (VŠCHT), PhDr. Helena Landová (JČU), Mgr. Helena Sedláčková (UPOL)

Příprava na hodnocení kvality VŠ knihoven: zkušenosti našich kolegů.

PDF
PDF
PDF
11:40 – 12:00
Sponzorská prezentace: Albertina icome Praha
PDF
12:00 – 13:30
Přestávka na oběd
13:30 – 13:50
Sponzorská prezentace: EBSCO
PDF
13:50 – 14:00
Představení knihovny Mendelovy univerzity v Brně

Ing. Věra Svobodová (MENDELU)

PDF
14:00 – 14:30
Kvalita skutečná vs. kvalita vnímaná

Mgr. Věra Ondřichová (PR akademie)

Každá firma, každý obor se zevnitř jeví složitěji a různoroději než zvenku. Uvnitř jsme zajímaví a komplikovaní, odvádíme na každém místě skvělou práci. Navenek to ale vypadá jednoduše a možná i nudně. Proč to tak je? Dá se s tím něco dělat?

PDF
14:30 – 14:45
Pozvánka na postery

Krátké představení posterů věnovaných zejména cestám podpořených z FPZC AKVŠ aneb pozvánka na posterovou sekci v průběhu kávové přestávky.

PDF
14:45 – 15:15
Posterová sekce + Přestávka na kávu
15:15 – 16:25
Workshopy/diskuzní sekce:
1. Workshop – Jak vést lidi (nejen) v knihovně ke spokojenosti a efektivitě?

Mgr. Marcela Leugnerová (MU)

Cílem workshopu je představit jeden z možných přístupů k vedení druhých lidí, který je dlouhodobě efektivní. Workshop je určen lidem, kteří působí v roli nadřízených a rádi by se dozvěděli více o tom, jak je možné pracovat se „svými“ lidmi tak, aby byli spokojení a zároveň pracovali efektivně. Součástí workshopu bude představení monitoringu pracovních činností jako nástroje, který je možné využít jako první krok při rozvoji lidí a při zefektivňování a hodnocení jejich práce. Jak může monitoring k těmto účelům posloužit, bude představeno na konkrétním případu knihovny FSS MU, kde byl zrealizován. Účastníci budou mít během workshopu příležitost sdílet vlastní zkušenosti a diskutovat o otázkách, které je při vedení lidí pálí. Příprava: Aby pro Vás měla účast na workshopu smysl, budu ráda, když se před workshopem zamyslíte nad následujícími otázkami: S čím se při vedení lidí potýkám (peru)? Co se mi při vedení lidí daří / co se mi osvědčilo? S čím si při vedení lidí nevím rady?

2. Workshop – Prosím vás, máte jogurty? Aneb Jak se podívat na knihovnu očima klienta a pracovat se stereotypy v jeho hlavě

Mgr. Věra Ondřichová (PR akademie)

3. Workshop – Participativní design služeb VŠ knihovny: ideační workshop

Mgr. Roman Novotný (KISK), Mgr. Pavla Minaříková (NTK) PhDr. Markéta Bočková (MU)

Budeme se společně bavit o tom, jak toto téma vnímáte, jak je možné jej řešit a zároveň si prakticky ukážeme jednu z metod designového přístupu pro lepší pochopení potřeb uživatelů.

 

16:35 – 17:00
Shrnutí a zakončení 1. dne

 PhDr. Hana Landová, PhD., předsedkyně VV AKVŠ (ČZU)

19:00 – 22:00
Společenský večer na Mendelově univerzitě v Brně
08:30 – 09:00
Prezence účastníků
09:00 – 09:30
LIBER Emerging Leaders: nové trendy v řízení

PhDr. Hana Landová, PhD. (ČZU), PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D. (UK), Mgr. Lenka Němečková, Ph.D. (ČVUT)

Čerstvé poznatky z programu LIBER Emerging Leaders, do kterého byli letos poprvé přijati i zástupci českých VŠ knihoven. Jaký byl úvodní seminář v řeckém Patras a jak bude propgram pokračovat dále? Co bychom měli vědět sami o sobě a o řízení našich knihoven?

PDF
09:30 – 09:50
UTB: Open Source knihovní systém nechceme. Nikdy! Nikdy?

Ing. Lukáš Budínský (UTB)

Knihovní systém vždycky byl pro knihovny základním stavebním kamenem. Kamenem, který se posadí na jedno místo a dobře slouží do konce věků. Co se však stane, když se doba kamenná změní a uživatelé začnou vyžadovat něco útulnějšího? Jednou z možností je postavit nový kamenný základ s modernějšími tvary. Nebo se odpoutat od tradičních forem a zkusit něco vzdušnějšího.

PDF
09:50 – 10:10
Informační vzdělávání: inspirace aneb jak na to – trochu jinak?

Mgr. Hana Janečková (VUT), Ing. Lenka Bělohoubková (VŠE)

Příspěvky tohoto bloku vás seznámí s novinkami a praktickými tipy z oblasti informačního vzdělávání, jak je přednášející pro vás posbíraly na různých mezinárodních konferencích a domácích akcích i při sdílení dobré praxe mezi sebou.

PDF
PDF
10:10 – 10:25
Firemní prezentace: Elsevier
PDF
10:25 – 10:55
Přestávka na kávu
10:55 – 11:10
Firemní prezentace: Clarivate Analytics
PDF
11:10 – 11:30
Vybraná evropská konsorcia a jejich podpora OA

Mgr. Pavla Rygelová (VŠB-TUO), Mgr. Tereza Simandlová (UK)

Příspěvek přinese stručný přehled vybraných evropských konsorcií, jejich podpory open access a způsobu vyjednávání s vydavateli.

PDF
11:30 – 11:45
CzechELib: nejnovější informace

Ing. Jiří Jirát, Ph.D. (VŠCHT/CzechELib)

Aktuální informace týkající se zajištění EIZ pro léta 2018-2022 v rámci projektu CzechELib.

PDF
11:45 – 12:00
Statistiky AKVŠ 2017

Mgr. Jan Kříž (MU)

Jak dopadl sběr statistiky za rok 2016 a co náš čeká v příštím roce?

PDF
12:00 – 12:15
Vyhodnocení aktivity NIP

Mgr. Kristýna Paulová (ČZU)

Vyhodnocení aktivity, která nás doprovázela během celé konference. Aneb podívejme se na knihovny trochu jinak.

12:15 – 12:30
Ukončení konference a pozvánka na BA 2018

 PhDr. Hana Landová, PhD., předsedkyně VV AKVŠ (ČZU)

Děkujeme za účast na konferenci a těšíme se na setkání na BA 2018.

PDF
Program konference ke stažení