Bibliotheca academica 2017

Hotel Avanti Brno, 24. a 25. října 2017

Konference se koná pod záštitou rektora Mendelovy univerzity v Brně prof. RNDr. Ladislava Havla, CSc.

Téma: Kvalita: smysl, kritéria, hodnocení
Pořadatel:

Asociace knihoven vysokých škol ČR

Spolupořadatel:

Mendelova univerzita v Brně

Spuštění registrace: 23. 6. 2017

Ukončení registrace: 30. 9. 2017

 

Konferenci sponzorují:

Albertina icome Praha a EBSCO Information Services