Pátek 9. prosince 2016, od 10:00 do 11:30 hod.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, Praha 6 – Dejvice,

budova A (naproti NTK)

zasedací místnost rektora, 1. patro

vscht

Setkání ředitelů knihoven členských univerzit pořádá Asociace knihoven vysokých škol ČR ve spolupráci s VŠCHT.

Setkání ředitelů se účastní jen pozvané kontaktní osoby členů AKVŠ.

Prezentace a zápis ze setkání budou dostupné v Interní sekci pouze pro kontaktní osoby.

 

Kontakt

PhDr. Hana Landová, Ph.D., e-mail: hanalandova@sic.czu.cz, telefon: +420 224 384 002

 1. Přivítání účastníků a zahájení setkání (H. Landová)
 2. Bibliotheca academica: zpětná vazba na BA 2016 + přípravy BA 2017 (B. Jankovská)
 3. Knihovní zákon + Autorský zákon (K. Rösslerová, J. Mach, H. Landová)
 4. Statistiky 2016: vyhodnocení zkušebního dotazníku (J. Kříž)
 5. SPARC Europe: první rok členství (L. Němečková)
 6. Členské příspěvky: varianty k projednání (H. Landová)
 7. Návrh plánu činnosti AKVŠ na r. 2017 (H. Landová, B. Jankovská)
 8. Další témata:
  – Příprava VK AKVŠ 2017 (23. 2. 2017 ve 13:00, Klub CIKS VŠE)
  – ICOLC 2017 – zapojení AKVŠ ČR
 9. Diskuse
 10. Zakončení setkání