Hodnocení vědeckého výkonu univerzit pomocí InCites

Středa 23. listopadu 2016, od 10:30 do 13:30

Národní technická knihovna, Technická 6, místnost PC02

ntk

Seminář pořádá Asociace knihoven vysokých škol ČR ve spolupráci s Národní technickou knihovnou.

Cílem semináře je sdílení zkušeností s využíváním InCites. Seminář je určen pro všechny zájemce o tento nástroj.

InCites je analytický nástroj, který na základě citací publikací indexovaných na Web of Science provádí analýzy produktivity, dopadu vědeckých výstupů a benchmarking pomocí kvantitativních ukazatelů.

 

Kontakty

Ing. Jiří Jirát, Ph.D., e-mail: jiri.jirat@vscht.cz, telefon: 220 444 393

Ing. Barbora Katolická, e-mail: bar@uk.zcu.cz, telefon: 37763 7727

10:00 – 10:30 Prezence účastníků

10:30 – 12:30

Zkušenosti z institucí

České vysoké učení technické, Mgr. Lenka Němečková, Ph.D.

Masarykova univerzita, Mgr. Michal Petr

Univerzita Pardubice, Mgr. Iva Prochásková

Knihovna Akademie věd, Mgr. Pavel Míka

Univerzita Palackého, Lukáš Walek

Západočeská univerzita, Mgr. Magdaléna Hornová

Mendelova univerzita, Ing. Věra Svobodová

12:30 – 12:45

Přestávka na kávu

12:45 – 12:50

Informace o konsorciální licenci na další období
Mgr. Iva Burešová (Knihovna AV)

12:50 – 13:00

Novinky a další vývoj InCites
Ing. David Horký, Josef Jílek (Clarivate Analytics – původně IP&Science divize Thomson Reuters)

13:00 – 13:30

Diskuze
Registrace byla uzavřena.

UPOZORNĚNÍ: Pro všechny zájemce je účast bezplatná.

V tuto chvíli přihlášeno: 36 účastníků

V případě, že počet přihlášených výrazně překročí plánovanou kapacitu (40 účastníků), si organizátor vyhrazuje právo omezit počet účastníků z jedné instituce.

V tuto chvíli přihlášeno: 36 účastníků

Jméno
Příjmení
AKVŠ organizace
Nečlenská organizace
Magdalena
Hornová
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)
Marta
Machytková
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
Pavel
Mika
Knihovna AV ČR
Lukáš
Walek
Univerzita Palackého v Olomouci (UP)
Lenka
Němečková
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
Michal
Petr
Masarykova univerzita (MU)
Barbora
Katolická
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)
Iva
Burešová
Knihovna AV ČR, v. v. i.
Věra
Svobodová
Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)
Iva
Prochásková
Univerzita Pardubice (UPa)
Šárka
Kostecká
Ostravská univerzita v Ostravě (OU)
Zdeňka
Firstová
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)
Daniela
Tkačíková
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)
Karel
Hanuš
Univerzita Karlova (UK)
Jiří
Chvátal
Univerzita Karlova (UK)
Alena
Šetková
Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ)
Zdenka
Voplatková
Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
Jiří
Kuča
Univerzita Karlova (UK)
Vladimíra
Bendová
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU)
Naděžda
Fasurová
Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)
Jana
Kratochvílová
Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)
Pavel
Kotrba
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)
Pavlína
Třešňáková
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)
Jakub
Szarzec
Národní technická knihovna
Iva
Burešová
Knihovna AV ČR, v. v. i.
Dominik
Bláha
Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)
Ivana
Reznerová
Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)
Helena
Landová
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU)
Helena
Vorlová
Martin
Bartoš
Univerzita Karlova (UK)
Dana
Mazancová
Masarykova univerzita (MU)
Jitka
Vencláková
Technická univerzita v Liberci (TUL)
Petr
Sejk
Masarykova univerzita (MU)
Jiří
Kratochvíl
Masarykova univerzita (MU)
Eva
Tesaříková Březinová
Univerzita Karlova (UK)
Lukáš
Straňák
Ostravská univerzita v Ostravě (OU)