7. a 8. června 2016

Centrum VUT v Brně, Antonínská 1 (rektorát VUT) – Novobarokní aula

vut

Otevřený přístup a etika publikování

Dvoudenní seminář zahájí sekce k politikám otevřeného přístupu. K tématu vystoupí videokonferenčně profesor Stevan Harnad, který zdůrazní význam zelené cesty otevřeného přístupu v přechodu k rozumnému (férovému) modelu zlaté cesty. Jádro semináře tvoří sekce věnovaná tématu predátorských praktik ve vědeckém publikování. Druhý den bude zaměřen na budování datových repozitářů. K tématu pohovoří zahraniční host z University of Edinburgh, Stuart Lewis externí odkaz. Seminář tradičně zakončí sekce věnovaná systému DSpace.

Prezentace ze semináře uložené v Digitálním repozitáři VŠB-TUO

ÚTERÝ 7. červen 2016

13:00 – 14:00 Prezence účastníků
Politika otevřeného přístupu, moderuje Pavla Rygelová (VŠB-TUO)

14:00 – 14:15

Zahájení – úvodní slovo, Pavla Rygelová (VŠB-TUO)

14:15 – 14:45

Why Global Green OA is the only way to Fair Gold OA Instead of Fool’s Gold OA, Stevan Harnad (Université du Québec à Montréal, University of Southampton)

14:45 – 15:15

Cesta k české národní strategii otevřeného přístupu k vědeckým informacím, Jiří Kotouček (TC AV ČR)

15:15 – 15:45

Kniha Otevřený přístup v České republice, Petra Dědičová (VUT)

15:45 – 16:15

Přestávka na kávu
Boj proti predátorům a etický kodex publikování, moderuje Tereza Simandlová (UK)

16:15 – 16:45

Manuál pro boj s predátory aneb jak mohou akademické instituce bojovat s nekvalitní publikační praxí?, Michael Komm (Fórum Věda žije)
16:45 – 17:15 DOAJ a český časopisecký rybníček, Tereza Simandlová (UK)
17:15 – 18:00 Panelová diskuze k tématu sekce Účastníci panelu: Micheal Komm (Fórum Věda žije), Aneta Hašková (Studentská komora Rady vysokých škol), Radek Ocelák (Filozofický ústav AV ČR), Sylvie Kloboučková (Transparency International ČR)

18:00

Závěr 1. dne

STŘEDA 8. červen 2016

08:30 – 09:00 Prezence účastníků
Výzkumná data, moderuje Lucie Melicharová (UPa)

09:00 – 09:45

Experiences of running an institutional data repository from the University of Edinburgh, Stuart Lewis, Pauline Ward (The University of Edinburgh)

09:45 – 10:45

Otevírání vědeckých dat: a co na to právo?, Matěj Myška, Jakub Harašta (MU)

10:45 – 11:15

OpenAIRE – plán managementu dat, Pavla Rygelová (VŠB-TUO)

11:15 – 11:45

Přestávka na kávu
Sekce DSpace, moderuje Tereza Simandlová (UK)

11:45 – 12:30

Identifikace autorů v DSpace, Ivo Prajer, Petr Karel (ČVUT)

12:30 – 13:00

Novinky v DSpace 6, Ivan Masár (UTB)

13:00 – 13:45

LOCKSS – Lots of Copies Keep Stuff Safe, Miroslav Bartošek (MU)

13:45 – 14:00

Závěr setkání
Asociace knihoven vysokých škol ČR ve spolupráci s Ústřední knihovnou VUT v Brně

Kontakt

Program: Mgr. Pavla Rygelová, e-mail: pavla.rygelova[at]vsb.cz, telefon: 596995171

Organizace: Petra Sekalová, e-mail: sekalova[at]lib.vutbr.cz, telefon: 541145139

Na seminář se již nelze registrovat.

Aktuálně je přihlášeno 80 účastníků.

Upozornění: Počet účastníků je omezen na 80. Pro členy AKVŠ je účast bezplatná. Poplatek pro účastníky z institucí mimo AKVŠ ve výši 100 Kč/1 den bude vybírán u prezence.

Doprava na místo konání
Z Hlavního nádraží ČD tramvají č. 1 směr Řečkovice, výstup na zastávce Antonínská. Jízdenka za 20,- Kč. Více viz informace Dopravního podniku města Brna.

Ubytování
V rámci registrace není organizátory ubytování zajišťováno. Prosíme účastníky, aby si ubytování zajistili sami, viz mapa hotelů a restaurací v okolí místa konání.
Zájemci o ubytování v hotelu Continental za zvýhodněnou cenu pro VUT se mohou obrátit na Petru Sekalovou.

Večerní setkání 7. června 2016
U Dřeváka, Dřevařská 22, Brno, od 19:00 hodin.
Mapa – https://mapy.cz/s/IZn1

Program ke stažení