Formy firemní účasti na konferenci Bibliotheca academica 2016

PROPAGACE FIRMY
Cena: 3 000 Kč
Firma předá svoje materiály ke vložení do konferenčních tašek a bude mít umístěno firemní logo na webu konference s odkazem na webové stránky firmy.
Pozn.: Max. počet účastníků akce je 180.
Registrační poplatek pro každého zástupce firmy: 1 000 Kč/osoba.
FIREMNÍ STÁNEK
Cena: 13 000 Kč
Zahrnuje jeden stůl, připojení na internet, umístění propagačních materiálů do konferenčních tašek, účast pro jednoho zástupce firmy bez registračního poplatku a umístění firemního loga na webu konference s odkazem na webové stránky firmy.
Registrační poplatek pro každého dalšího zástupce firmy: 1 000 Kč/osoba.
FIREMNÍ PREZENTACE
Cena: 18 000 Kč
Zahrnuje prezentaci v programu v délce 15 minut, umístění propagačních materiálů do konferenčních tašek, účast pro jednoho zástupce firmy bez registračního poplatku a umístění firemního loga na webu konference s odkazem na webové stránky firmy.
Počet firemních prezentací je omezen časovými možnostmi programu konference. Předpokládají se maximálně čtyři prezentace firem. Rozhoduje pořadí přihlášení.
Registrační poplatek pro každého dalšího zástupce firmy: 1 000 Kč/osoba.

Výše uvedené formy účasti jsou hrazeny na základě faktury vystavené AKVŠ ČR.

SPONZOR
Sponzorský dar: min. 35 000 Kč
Zahrnuje firemní stánek, prezentaci v programu konference v délce 20 minut, informaci o sponzorství a firemní logo na webu konference, na úvodní webové stránce konference a po dobu 12 měsíců počínaje 1. 11. také na webových stránkách AKVŠ ČR.
Se sponzorem bude uzavřena sponzorská smlouva (návrh) na období jednoho roku. Finanční částka bude uvedena ve smlouvě a sponzorem bude poukázána na účet Asociace. Sponzorství je potvrzeno po obdržení sponzorského příspěvku Asociací.
Bezplatná registrace pro max. čtyři zástupce firmy.

Všechny poplatky jsou uváděny včetně DPH.

Kontakt

PhDr. Marta Machytková
Asociace knihoven vysokých škol ČR
České vysoké učení technické v Praze
Výpočetní a informační centrum
Zikova 4/1903
166 36 Praha 6-Dejvice

telefon: 224359801
e-mail: marta.machytkova@cvut.cz

PDF ke stažení