Bibliotheca academica 2016

Hotel Krystal Praha, 8. a 9. listopadu 2016

Téma: Vysokoškolská knihovna: prostor pro inspiraci
Pořadatel:

Asociace knihoven vysokých škol ČR

Spolupořadatel:

Univerzita Karlova a Ústřední knihovna UK

Spuštění registrace: 1. 6. 2016

Ukončení registrace: 7. 10. 2016, nebo při dosažení max. počtu 200 účastníků

Shrnutí výsledků hodnotícího dotazníku rozesílaného účastníkům BA 2016