FPZC

Dne 30. dubna 2019 bylo vyhlášeno 2. kolo výběrového řízení na projekty zahraničních cest pracovníků členských knihoven AKVŠ (kompletní text vyhlášení, včetně formuláře přihlášky).

Celková částka dotace je 58 000 Kč.

Uzávěrka odevzdávání projektů je 8. června 2019. Výsledky budou vyhlášeny nejpozději 14. června 2019.

V souladu s Dodatkem č. 1 ke Statutu FPZC může být uchazečem o podporu z Fondu výhradně zaměstnanec knihovny či informačního centra organizace, která je řádným členem Asociace knihoven vysokých škol ČR (dále jen AKVŠ). V daném kalendářním roce bude přijata k hodnocení pouze jedna přihláška za každého člena (vysokou školu) v každém kole.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy týkající se výběrového řízení, prosím pište na: klara.rosslerova@ff.cuni.cz.

Mgr. Jan Kříž
předseda hodnotící komise FPZC