Pokyny pro úspěšné žadatele

//Pokyny pro úspěšné žadatele
Pokyny pro úspěšné žadatele 2017-05-03T16:01:07+00:00

Po obdržení vyrozumění o poskytnutí podpory z Fondu podpory zahraničních cest postupuje žadatel následovně:

 • Je možné realizovat platby za dopravu, ubytování a registraci/konferenční poplatek. Přidělená částka je maximální, podpora bude poskytnuta podle skutečně doložených nákladů do této výše. Faktura musí být vystavena na AKVŠ ČR.
  Fakturační adresa:
  Asociace knihoven vysokých škol ČR
  Česká zemědělská univerzita v Praze
  Kamýcká 129
  165 00 Praha 6 – Suchdol
  IČO: 70977062

 

 

 • Po návratu žadatel obratem vyplní a podepíše Vyúčtování zahraniční cesty,  přiloží všechny účtenky, jízdenky, palubní lístky apod. a zašle poštou na adresu:
  PhDr. Marta Machytková
  Ústřední knihovna ČVUT
  Technická 6
  160 80 Praha 6

 

 

 • Pro konzultace před uskutečněním plateb či v případě dalších otázek se obracejte na PhDr. Martu Machytkovou.