5. setkání českých uživatelů systému DSpace

Termín

16. a 17. květen 2012

Téma

Prosazování politiky otevřeného přístupu

Dvoudenní setkání je zaměřeno na téma provozování otevřených časopisů, prosazování politiky otevřeného přístupu a budování infrastruktury pro otevřené sdílení vědeckých dat. Setkání přinese dostatečný prostor pro diskusi a výměnu praktických zkušeností. Významnou částí setkání bude slavnostní podepsání Berlínské deklarace (český překlad textu Berlínské deklarace) Asociací knihoven vysokých škol ČR a založení Komise pro otevřený přístup jako vyústění aktivit AKVŠ v oblasti otevřeného přístupu.

5. setkání českých uživatelů systému DSpace
5. setkání českých uživatelů systému DSpace

Pořadatelé

Asociace knihoven vysokých škol ČR ve spolupráci s Ústřední knihovnou Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava

Kontakt

Program a organizace: Mgr. Pavla Rygelová, e-mail: pavla.rygelova@vsb.cz, telefon: 596995171

Místo konání

Aula VŠB-TU Ostrava Ostrava-Poruba, místnost NA3

Program

středa 16. května 2012

  • OA časopisy, politika otevřeného přístupu
5. setkání českých uživatelů systému DSpace
5. setkání českých uživatelů systému DSpace

čtvrtek 17. května 2012

  • Projekty s podporou systému DSpace, datové archivy
5. setkání českých uživatelů systému DSpace
5. setkání českých uživatelů systému DSpace

Další informace

Aktualizováno 2012-11-13 | 2003–2014 © Asociace knihoven vysokých škol ČR | Editor: Daniela Tkačíková | XHTML 1.1

Licence Creative Commons 3.0 Česká republika