4. setkání českých uživatelů systému DSpace

Termín

18. a 19. květen 2011

Téma

Budování repozitářů a jejich zapojení do evropských projektů

Dvoudenní setkání knihovníků, informačních pracovníků a programátorů (správců repozitářů) bude věnováno tématům prosazování institucionální politiky otevřeného přístupu, budování institucionálních repozitářů a jejich zapojení do celoevropských projektů. Setkání přinese dostatečný prostor diskusi a výměnu zkušeností z domácího i zahraničního prostředí. Prvního dne setkání se zúčastní Martin Slabbertje, správce repozitáře (viz Igitur) a projektový manažer knihovny univerzity v nizozemském Utrechtu (Universiteit Utrecht), který povede technicky orientovaný workshop, jak připravit repozitář ve shodě s doporučeními DRIVER a OpenAIRE, a který zahájí i hlavní část semináře svou prezentací.

  • RYGELOVÁ, Pavla. Zpráva ze 4. setkání českých uživatelů systému DSpace. Ikaros [online]. 2011, 15(6) [vid. 2012-06-07]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/6962

Pořadatelé

Asociace knihoven vysokých škol ČR ve spolupráci s Ústřední knihovnou Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava

Kontakt

Program a organizace: Mgr. Pavla Rygelová, e-mail: pavla.rygelova@vsb.cz

Místo konání

Centrum pokročilých inovačních technologií (CPIT) VŠB-TUO, Ostrava-Poruba

Program 18. května 2011

Program 19. května 2011

Další informace

DSpace

Více o DSpace: dspace.org a Czech DSpace

Aktualizováno 2011-03-28 | 2003–2014 © Asociace knihoven vysokých škol ČR | Editor: Daniela Tkačíková | XHTML 1.1

Licence Creative Commons 3.0 Česká republika