Prezentace z konference Bibliotheca academica 2016 byly vystaveny – viz http://www.akvs.cz/akce/ba-2016/program/

Fotogalerii z akce najdete na http://akvs.cz/akce/ba-2016/fotogalerie/

Blanka Jankovská
místopředsedkyně VV AKVŠ ČR