Prezentace ze semináře Hodnocení vědeckého výkonu univerzit pomocí InCites (konaného dne 23. 11. 2016 v NTK) byly publikovány.

 

B. Jankovská
místopředsedkyně VV AKVŠ ČR