Výkonný výbor

//Výkonný výbor
Výkonný výbor 2019-01-03T18:23:50+00:00

Předsedkyně

PhDr. Marta Machytková

České vysoké učení technické v Praze

Místopředsedkyně

PhDr. Hana Landová, Ph.D.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Jednatel

Ing. Blanka Jankovská

Univerzita Pardubice

Členové

Ing. Martin Fasura

Vysoké učení technické v Brně

Ing. Jiří Jirát, Ph.D.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Ing. Jan Mach, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Ing. Věra Svobodová

Mendelova univerzita v Brně

Mgr. Sylva Řehořová

Západočeská univerzita v Plzni

Mgr. Daniela Tkačíková

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Předsedkyně

Mgr. Iva Prochásková

Univerzita Pardubice

Místopředsedkyně

Mgr. Daniela Tkačíková

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

Jednatel

PhDr. Marta Machytková

České vysoké učení technické v Praze

Členové

PhDr. Ivo Brožek

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

PhDr. Ondřej Fabián

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Ing. Martin Fasura

Vysoké učení technické v Brně

PhDr. Iva Horová

Akademie múzických umění v Praze

Ing. Věra Svobodová

Mendelova univerzita v Brně

Mgr. Irena Šléglová

Masarykova univerzita

Předsedkyně

Mgr. Iva Prochásková

Univerzita Pardubice

Místopředsedkyně

Mgr. Daniela Tkačíková

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

Jednatel

PhDr. Marta Machytková

České vysoké učení technické v Praze

Členové

PhDr. Ivo Brožek

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Mgr. Zdeňka Dohnálková

Masarykova univerzita

Ing. Martin Fasura

Vysoké učení technické v Brně

PhDr. Iva Horová

Akademie múzických umění v Praze

Mgr. Sylva Řehořová

Západočeská univerzita v Plzni

Mgr. Jarmila Trnčáková (do 31. 8. 2009)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Předsedkyně

PhDr. Barbora Ramajzlová

České vysoké učení technické v Praze

Místopředsedkyně

Mgr. Iva Prochásková

Univerzita Pardubice

Jednatel

Ing. Jaroslav Šilhánek, CSc.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Členové

PhDr. Ivo Brožek

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Mgr. Zdeňka Dohnálková

Masarykova univerzita

Ing. Martin Fasura

Vysoké učení technické v Brně

PhDr. Hana Landová

Česká zemědělská univerzita v Praze

PhDr. Marta Machytková

České vysoké učení technické v Praze

Mgr. Daniela Tkačíková

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

Předsedkyně

PhDr. Barbora Ramajzlová

České vysoké učení technické v Praze

Místopředsedkyně

Mgr. Iva Prochásková

Univerzita Pardubice

Jednatel

Ing. Jaroslav Šilhánek, CSc.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Členové

PhDr. Ivo Brožek

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Mgr. Marie Cihlová

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Mgr. Zdenka Ježková

Univerzita Hradec Králové

Mgr. Nataša Jursová

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

RNDr. Danuše Lošťáková

Univerzita Palackého v Olomouci

Ing. Jiří Potáček, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Mgr. Daniela Tkačíková

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

Předsedkyně

PhDr. Barbora Ramajzlová

České vysoké učení technické v Praze

Místopředsedkyně

Mgr. Iva Prochásková

Univerzita Pardubice

Jednatel

Ing. Jaroslav Šilhánek, CSc.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Členové

PhDr. Stanislava Bícová, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Mgr. Marie Cihlová

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Mgr. Nataša Jursová

Vysoké učení technické v Brně

RNDr. Danuše Lošťáková

Univerzita Palackého v Olomouci

Ing. Jiří Potáček, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Mgr. Daniela Tkačíková

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

Čestná předsedkyně AKVŠ ČR

PhDr. Barbora Ramajzlová

České vysoké učení technické v Praze
e-mail: barbora.ramajzlova@cvut.cz
telefon: 224 358 445

PhDr. Barbora Ramajzlová byla jmenována čestnou předsedkyní Asociace na 6. výroční konferenci Asociace 13. 3. 2008.

Předsedkyně

PhDr. Hana Landová, Ph.D.

Česká zemědělská univerzita v Praze
e-mail: hanalandova@sic.czu.cz
telefon: 224 384 025

Místopředseda

Mgr. Jan Kříž

Masarykova univerzita
e-mail: jkriz@fss.muni.cz
telefon: 549 49 4112

Jednatelka

PhDr. Marta Machytková

České vysoké učení technické v Praze
e-mail: marta.machytkova@cvut.cz
telefon: 224 359 801

Členové

Mgr. Jana Horká (od 23. 2. 2017 do 3. 5. 2018)

Akademie múzických umění v Praze
e-mail: jana.horka@hamu.cz
telefon: 234 244 191

Ing. Jiří Jirát, Ph.D.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
e-mail: jiri.jirat@vscht.cz
telefon: 220 444 393

Ing. Barbora Katolická

Západočeská univerzita v Plzni
e-mail: bar@uk.zcu.cz
telefon: 37763 7727

Ing. Jan Mach, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze
e-mail: jan.mach@vse.cz
telefon: 224 095 586

PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D.

Univerzita Karlova
e-mail: klara.rosslerova@ff.cuni.cz
telefon: 221 619 239

Mgr. Pavla Rygelová

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
e-mail: pavla.rygelova@vsb.cz
telefon: 597 325 171