Novinky

Konference ICOLC 2017

Konference pořádaná ve spolupráci institucí:  International Coalition of Library Consortia (ICOLC), NTK, NK ČR a AKVŠ ČR. Další informace budou upřesněny.   Kontakty Ing. Jiří Jirát, Ph.D., e-mail: jiri.jirat@vscht.cz, telefon: 220 444 393 Ing. Barbora Katolická, e-mail: bar@uk.zcu.cz, telefon: 37763 7727

Od | 2017-01-23T11:23:10+00:00 Úterý, 17 Říjen, 2017|0 komentářů

Otevřené repozitáře 2017

Centrum VUT v Brně, 6. a 7. června 2017 Téma: Otevřené prostředí pro vědu a výzkum   Pořadatel: Asociace knihoven vysokých škol ČR Spolupořadatel: Ústřední knihovna VUT v Brně Kontakt Program: Mgr. Pavla Rygelová, e-mail: pavla.rygelova@vsb.cz, telefon: 596 995 171 Organizace: Petra Sekalová, e-mail: sekalova@lib.vutbr.cz, telefon: 541 145 139  

Od | 2017-04-25T07:18:26+00:00 Úterý, 6 Červen, 2017|0 komentářů

Seminář E-knihy na vysokých školách

Seminář pořádá Asociace knihoven vysokých škol ČR ve spolupráci s CIKS VŠE. Cílem semináře je sdílení zkušeností a dobré praxe s akvizicí, zpracováním, zpřístupňováním, propagací a využíváním odborných e-knih na vysokých školách. Více na: http://www.akvs.cz/akce/pracovni-seminare-akvs-2017/e-knihy-na-vs/ Kontakty Ing. Jiří Jirát, Ph.D., e-mail: jiri.jirat@vscht.cz, telefon: 220 444 393 Ing. Barbora Katolická, e-mail: bar@uk.zcu.cz, telefon: 37763 7727

Od | 2017-03-09T12:24:05+00:00 Čtvrtek, 20 Duben, 2017|0 komentářů

Vyhlášení výsledků výběrového řízení FPZC 2017

Dne 1. března 2017 bylo vyhlášeno výběrového řízení na projekty zahraničních cest pracovníků členských knihoven AKVŠ (kompletní text vyhlášení, včetně formuláře přihlášky). Výsledek tohoto výběrového řízení byl vyhlášen dne 12. 4. 2017. Mgr. Jan Kříž předseda hodnotící komise FPZC

Od | 2017-04-12T11:58:59+00:00 Středa, 12 Duben, 2017|FPZC|0 komentářů

Seminář Kritické myšlení – tipy pro učící knihovníky

O své zkušenosti s výukou Kritického myšlení se s účastníky podělí PhDr. Vladimíra Neužilová (MU – Katedra pedagogiky), Mgr. Hana Janečková (VUT v Brně) a Mgr. Dagmar Chytková (MU – externě KISK), moderuje Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (MU – KISK). Cílem semináře je to, aby účastníci získali praktické rady a tipy, jak tuto problematiku učit v rámci knihovních kurzů. Po skončení [...]

Od | 2017-03-09T12:25:02+00:00 Čtvrtek, 30 Březen, 2017|0 komentářů

Statistický výkaz za rok 2016

Dne 1. 3. 2017 obdrželi pověření zástupci knihoven členů AKVŠ ČR podrobné informace k ročnímu výkazu o vysokoškolské knihovně za rok 2016. Sběr dat bude trvat až do 31. 3. 2017. Kontaktní osobou za VV AKVŠ ČR je Mgr. Jan Kříž z Masarykovy univerzity (jkriz@fss.muni.cz).   Hana Landová předsedkyně VV AKVŠ [...]

Od | 2017-04-11T12:22:21+00:00 Středa, 1 Březen, 2017|Obecné, VV AKVŠ|0 komentářů