Pokud vás zajímá shrnutí výsledků hodnotícího dotazníku rozesílaného účastníkům konference BA 2016, pak ho najdete na úvodní stránce BA 2016.

Blanka Jankovská
místopředsedkyně VV AKVŠ ČR