Výroční konference AKVŠ ČR 2017

/Výroční konference AKVŠ ČR 2017
Načítám Akce
 • akce již proběhla.

15. výroční konference Asociace knihoven vysokých škol ČR

se uskuteční ve čtvrtek 23. února 2017

od 13:00 hodin v Klubu CIKS na VŠE v Praze.

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba pracovních komisí
 3. Zpráva o činnosti za rok 2016
 4. Zpráva o hospodaření za rok 2016
 5. Plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2017
 6. Personální změny ve VV AKVŠ
 7. Návrh změny Stanov
 8. Návrh změny členských příspěvků pro rok 2017
 9. Vyhlášení výběrového řízení Fondu podpory zahraničních cest na rok 2017
 10. Různé
 11. Usnesení konference
 12. Závěr

 

Výroční konference se účastní jen pozvaní statutární zástupci členů AKVŠ  ČR či kontaktní osoby jimi pověřené.