Specifika výuky smyslově a pohybově handicapovaných studentů

/Specifika výuky smyslově a pohybově handicapovaných studentů
Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Komise IVIG ve spolupráci se Studijním a informačním centrem ČZU vás srdečně zve na jednodenní kurz:

„Specifika výuky smyslově a pohybově handicapovaných studentů“

Cílem kurzu je snížit bariéry při výuce, a tak zpřístupnit vzdělávání i studentům s handicapem. V průběhu kurzu účastníci projdou jednotlivými interakčními scénáři od setkání před výukou, přes vlastní vzdělávací techniky až k interakci o přestávkách. Spolu s lektorem pak pojmenují rizikové situace, limity jednotlivých vzdělávacích technik a alternativní přístupy pro různé typy handicapů.

Přijďte především když:

  1. Máte zájem ujasnit si vlastní hranice zodpovědnosti za studenty.
  2. Si chcete lépe ujasnit, co vzdělávací bariéra je a co není.
  3. Se chcete dozvědět co dělat, když máte pocit, že student se na svůj handicap vymlouvá.

Rozhodně nechoďte, pokud:

  1. Jste vystudovali speciální pedagogiku, nebo máte jiné vzdělání z oboru. Tento kurz je spíše pro začátečníky, než pro lidi zběhlé v práci s handicapovanými studenty.
  2. Vám vyhovuje pasivní přístup při vzdělávání. Kurz bude velmi aktivní a k závěrům budou účastníci docházet v rámci diskusí a sporů s lektorem, spíše než poslechem výkladu.
  3. Vám připadají výrazy jako „handicap“ nebo „postižený“ surové. Jak jsme lektora Jana Hausmanna poznali, bude je běžně používat. Sám tvrdí, že formalistický výraz „Osoby se sníženou schopností pohybu a orientace“ je sterilní a nelidský.

Na kurz vás zveme na adresu Studijní a informační centrum ČZU (Kamýcká 129, 16500 Praha 6 – Suchdol) ve čtvrtek 19.července od 09:30 do 17:30. Kurz je zdarma.

Během dne bude hodinová přestávka na oběd a tři až čtyři patnáctiminutové přestávky na odpočinek.

 

Počet míst je omezen, v případě zájmu se registrujte zde:

http://akvs.cz/akce/akce-2018/specifika-vyuky/