Přehled nadcházejících akcí:

Seminář IVIG 2017

7. září 10:00 - 16:00

Konference ICOLC 2017

18. října - 20. října

OA Week 2017

23. října - 29. října

Konference Bibliotheca academica 2017

24. října - 25. října